OFERTA

E-PR

Zobacz również
powrót do strony głównej
Działania Public Relations prowadzone w internecie, to proces budowy zaufania użytkowników, w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Powszechność oraz wpływ, jaki wywiera internet na ludzką percepcję, ma zasadnicze znaczenie dla sposobu postrzegania danej marki przez użytkownika.
  • Przygotowanie treści przeznaczonych dla serwisów internetowych, tworzone z zachowaniem standardów projektowania publikacji zorientowanych na użytkownika.
  • Tworzenie indywidualnych profili dla firm i produktów. Aktywność na portalach społecznościowych i platformach multimedialnych służących publikacji animacji, plików video i dźwięku.
  • Tworzenie systemów szybkiej komunikacji pomiędzy użytkownikami internetu, obejmujących m.in. budowę blogów i mikrologów oraz monitorowanie dyskusji z wykorzystaniem systemów dostępnych na portalach społecznościowych.
  • Organizowanie konferencji i transmisji on-line z konferencji prasowych, prezentacji wyników finansowych, szkoleń i innych.
  • Obsługa biura prasowego on-line, polegająca na przygotowaniu odpowiednich aplikacji, służących budowie partnerskich relacji z przedstawicielami mediów tradycyjnych i elektronicznych.
  • Tworzenie graficznych konstrukcji newsletterów i e-publikacji.
  • Badanie użyteczności i analiza architektury informacji zawartych w serwisie.
Polityka prywatności
Adres wydrukowanej strony: http://www.art-media.com.pl/e-PR.htmlWydrukowano dnia 2019-01-17Oprogramowanie: WEBPUBLICA intelligence on line
zamknij okno